Belediyemiz 2015 Kasım Ayı Meclis Kararları
08:34, 13-11-2015

Belediyemiz Meclisinin 03.11.2015 tarihinde yaptığı toplantının karar özeti aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur.

 DURSUNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN

 Kasım/ 2015 AYI  BİRLEŞİMİNE DAİR

03.11.2015 TARİHİNDE ALDIĞI KARARLAR

(Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu)

 

 

KARAR NO

 

 KARAR

 

 

2015/133

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan “Evsel Katı Atık Tarifesi” hesaplama kriter ve gerekçeleri. aşağıdaki şekliyle oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Abone Tipi

(NMO)
Net Maliyete
Oranı (%)

(AS)
Abone Sayısı

Abone Başı
Aylık Maliyet
((ANSMxNMO%)/AS)

1-Konut (İlçe Merkezi)

40

7.976

6,38

2-İşyeri-1 (Kasap-Lokanta-Aşevi-Yemek San.)

1

36

34,04

3-İşyeri-2 (100 m2 Üzeri İşyerleri)

6

322

22,83

4-İşyeri-3 (İlçe Merkezi Diğer Aboneler)

17

1.291

16,14

5-Kırsal Mahalle Aboneleri

36

11.046

3,99

Toplam

100

20.374

 

 

 

 

2015/134

 Kumlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 117 ada 3 parsel nolu (33,35 m2 alanlı) kargir köy odası ve arsası vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi talebininplanda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

2015/135

Arıklar Mahallesi sınırları içerisinde Köyiçi mevkiinde bulunan 140 ada 1 parselde bulunan (92,70 m2 alanlı) ahşap ev ve arsa vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/136

Umurlar Mahallesi sınırları içerisinde Karatalanı mevkiinde bulunan 145 ada 174 parsel nolu ( 62.046,32 m2 alanlı) tarla vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/137

Dursunbey Belediyesine katılan Selimağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bahse konu arsalarla ilgili haksahibi olarak ismi geçen 19 kişiden bir kısmının 3,00-YTL/m2’den ve 4,00-YTL/m2 belirlenen arsa bedellerinden ekte belgeleri sunulan mükelleflerden bir kısmı ödeme yapmış olup, tamamını ödemediklerinden tapularını alamamışlardır. Bu sebepten dolayı bahse konu parsellerin tamamı 6360 sayılı Kanun gereğince Dursunbey Belediyesi adına Tashihen Devir (Kurumlar arası) edilmiştir.

                                              02.12.2014 tarih ve 127 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile (102 ada 5 parsel,103 ada 1 parsel, 104 ada 2,3,4 parsel,105 ada 1,2 parsel,106 ada 1,2,4 parsel, 121 ada 3,4,5,6 parsellerin hukuki durumlarının açıklığa kavuşmadığından satılmaması kararı alınmış olup, bu arsaların durumları ile ilgili olarak ekte sunulan belgelerden de anlaşılacağı üzere hak sahibi olup da ödenmeden kalan borçlara kanuni faiz (01.01.2006 tarihine kadar %12,bu tarihten itibaren de %9 ) uygulanmak suretiyle, borcunu faiziyle birlikte ödeyeceklere tapu devirlerinin yapılıp yapılmayacağı hususu ile ilgili talebin  planda ve yerinde incelenmek üzere Plan-bütçe Komisyonuna ve İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

2015/138

Arıklar Mahallesi içerisinde  bulunan 134 ada 1 parsel nolu (70,24 m2 alanlı) arsa vasıflı taşınmazın satılıp satılmayacağının belirlenmesi talebinin planda ve yerinde incelenmek üzere İmar komisyonuna  havalesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/139

Çiftçi Mahallesi Değirmenler sokakta 76 ada 15 parselin tamamının ve Santral sokağa cephesi olan 76 ada 14 parselinde imar yolu alanında kalan kısımlarının  kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 10'ncu 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/140

Ahmet Acar Sokaktaki ulaşımın rahatlayabilmesi için 170 ada 55 parsel ile birlikte 170 ada 56 ve 57 parsellerin’de İmar yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılması gerektiği görülmüş ve bu nedenle 170 ada 55, 56 ve 57 parsellerin 10 ncu 5 yıllık İmar programının kamulaştırmalar bölümüne ilave edilmesi komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/141

Delice Mahallesinde bulunan 262 ada 3 parsel nolu, 449,46 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz ile 256 ada 2 parsel nolu, 443,69 m2 alanlı avlulu kargir ev vasıflı taşınmazın satılması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/142

ilçenin Kurtlar Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan 111 ada 1 parsel nolu taşınmaz yol genişlemesi ve fırın gibi mahalle ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağından satılmaması her iki komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/143

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarnıç Mahallesi 117 ada 13 parsel (12.325,67 m2 alanlı) nolu ve tarla vasıflı taşınmazın satılmaması komisyonca oybirliği ile kararlaştırıldığından, komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/144

İlçemizde ikamet eden lise ve üniversite öğrencilerine Belediyemizce yapılacak eğitim yardımı hakkındaki  talebi ile ilgili;

Plan-Bütçe ve İmar Komisyonlarınca yapılan çalışmalar sonucunda;

1-Daha önce alınan komisyon kararında da belirtildiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 10.03.2009 tarih 27165 sayılı resmi gazetede yayınlanan kararı gereğince Belediyelerin üniversite öğrencilerine burs veya benzeri yardım yapılabilme imkanı kalmamıştır. Bu nedenle Üniversite öğrencilerinin kendilerine maddi yardım yapılması uygun görülmemiştir.

2- Ailesi ilçemizde ikamet eden veya öğrenim nedeniyle nakil olan ailelerin, TEOG sınavına göre Türkiye geneli %5 diliminde olan öğrencilerine, aşağıdaki şartların en az birini taşımalarıkaydıyla yardım yapılabilecektir.

a-Ailesinin muhtaçlığı resmi kurumlarca belgelendirilmiş öğrenciler,

b-Öksüz ve yetim olan öğrenciler,

c-şehit ve gazi çocuğu öğrenciler,

d-kendisi %40 ve üzeri engelli olan öğrenciler.

3-Eğitim yardımının miktarı ve ne şekilde yapılacağı Başkanlık makamınca belirlenecektir.

Plan-Bütçe ve imar komisyonunca 3 madde halinde oybirliği ile alınan komisyon kararı doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

2015/145

Bir sonraki meclis toplantısının, Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 19.00 da yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

2015/146

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne ait 658 ada 43 parsel sayılı  668,50 m2 alanlı Bahçe ve lojmanlı hizmet binası vasıflı taşınmazın yaklaşık 5,87 m2 alanlı kısmı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında  imar yolu alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmazın imar yolu alanında kalan yaklaşık 5,87 m2 yüzölçümlü kısmının kamulaştırılmasına, kamulaştırılabilmesi için 10'ncu 5 yıllık imar programının kamulaştırmalar kesimine ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2015/147

Belediyemize ait saz alanında bulunan "Dursunbey Belediyesi Toplum Hayatını Geliştirme Merkezi" sosyal tesisin isminin "Dursunbey Belediyesi Sosyal Tesisleri" olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 


 
 
YORUMLAR

Yorum Ekleyin

Adınız Soyadınız :
Mail Adresiniz :
Başlık :
Yorumunuz :
 
 
web tasarım, web programlama, internet sitesi yapımı,
2014 © Copyright ©