YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

 

Açıklama : Ruhsat süresi içinde inşaatın sahibi veya vekili bir dilekçe ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`ne başvurulmalıdır. 

İstenen Belgeler;
- Yapı Denetim Firması ya da Teknik Uygulama Sorumlularından binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığını belirten teknik rapor,
- Sosyal Sigortalar Kurumu`ndan Sigorta Borcu Yoktur yazısı,
- Vergi Dairesi`nden 2 Nolu Harç Ödendi Belgesi,
- Binada sığınak olması durumunda Sivil Savunma Müdürlüğü`nden Sığınak Uygunluk Raporu,
- Binada yangın merdiveni olması durumunda İtfaiye Müdürlüğü`nden Yangın Merdiveni veya Yangın Holü Uygunluk Raporu

 


 
 
sorgu sorunu
YORUMLAR