Evlilik İlanları

Gelinin Adı Soyadı
Damadın Adı Soyadı
Evlilik Tarihi
Fidan Aşır
Akif Bay
06.03.2019
Nefise Işık
Recep Çakar
21.02.2019
Melek Varol
Yusuf Er
14.02.2019
Emine Gedik
Emre Yıldız
11.02.2019
Sümeyye Deniz
Yusuf Balatlı
31.01.2019
Nurgül Cingal
Özcan Sıkıcı
23.01.2019
Mine Ambarcı
Serkan Kav
22.01.2019
Emine Yücedağ
Harun Korucuoğulları
14.01.2019
Döndü Sonkur
Ramazan Yıldız
07.01.2019
Mine Kanar
Hakan Erol
07.01.2019
Tuğçe Süzer
Süfyan Özdemir
18.12.2018
Canan Deniz
Ahmet Enişarslan
11.12.2018
Duygu Yıldız
Onur Alasulu
06.12.2018
Cansu Hür
Onur Alasulu
06.12.2018
Damla Abasıyanık
Ramazan Katılmış
05.12.2018
Fatma Sekmeni
Faik Fatih Yıldız
30.11.2018
Şeyma Toğ
Osman Babacan
24.11.2018
Ayşe Can
Ali Osman Altın
23.11.2018
Ayten Özdemir
Fatih Harman
19.11.201/
Haşime Astan
Musa Kaya
21.11.2018