MENU
BAŞKAN

12℃

Dursunbey Belediyesi

Loading...

Cumartesi

az bulutlu

12 / 11℃

Pazar

parçalı az bulutlu

11 / 10℃

Pazartesi

açık

11 / 11℃

Salı

açık

15 / 15℃

Çarşamba

kapalı

16 / 16℃

HAVA DURUMU

13.04.2024 tahmini hava durumu

12℃

Boyalıca Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Satış İhalesi
21 Eylül 2023 Perşembe

                                 

DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listede bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-      TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

       TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALELERİ

 

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

1

Boyalıca

117

219

585,59

Arsa

117.200,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.30

2

Boyalıca

117

220

598,14

Arsa

119.700,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.35

3

Boyalıca

117

221

556,04

Arsa

111.300,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.40

4

Boyalıca

117

222

543,03

Arsa

108.700,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.45

5

Boyalıca

133

1

406,92

Arsa

81.400,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.50

6

Boyalıca

134

1

482,86

Arsa

96.600,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.55

7

Boyalıca

136

3

449,35

Arsa

90.000,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.00

8

 

Boyalıca

136

4

574,61

Arsa

115.000,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.05

9

Boyalıca

137

2

320,67

Arsa

64.200,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.10

10

Boyalıca

137

3

310,17

Arsa

74.100,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.15

11

Boyalıca

137

4

392,40

Arsa

78.500,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.20

12

Boyalıca

138

2

420,07

Arsa

84.100,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.25

13

Boyalıca

138

3

434,65

Arsa

87.000,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.30

14

Boyalıca

138

4

410,96

Arsa

82.200,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.35

15

Boyalıca

139

2

426,39

Arsa

85.300,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.40

16

Boyalıca

139

3

398,09

Arsa

79.700,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.45

17

Boyalıca

139

4

287,84

Arsa

57.600,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.50

18

Boyalıca

139

5

336,43

Arsa

67.300,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.55

19

Boyalıca

139

6

322,29

Arsa

64.500,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.00

20

Boyalıca

140

2

329,53

Arsa

66.000,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.05

21

Boyalıca

140

3

353,96

Arsa

70.800,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.10

22

Boyalıca

140

4

406,66

Arsa

81.400,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.15

23

Boyalıca

140

5

429,48

Arsa

58.900,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.20

24

Boyalıca

141

2

385,75

Arsa

77.200,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.25

25

Boyalıca

141

3

440,38

Arsa

88.100,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.30

26

Boyalıca

141

4

410,20

Arsa

82.100,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.35

27

Boyalıca

142

2

414,08

Arsa

82.900,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.40

28

Boyalıca

142

3

446,44

Arsa

89.300,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.45

29

Boyalıca

143

2

420,95

Arsa

84.200,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.50

30

Boyalıca

143

3

502,01

Arsa

100.500,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.55

31

Boyalıca

144

2

561,70

Arsa

112.400,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.00

32

Boyalıca

144

3

437,12

Arsa

87.500,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.05

33

Boyalıca

144

4

506,36

Arsa

101.300,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.10

34

Boyalıca

144

5

427,16

Arsa

85.500,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.15

35

Boyalıca

107

222

329,50

Arsa

65.900,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.20

36

Boyalıca

107

223

484,97

Arsa

97.000,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.25

37

Boyalıca

107

224

484,96

Arsa

97.000,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.30

38

Boyalıca

146

2

384,79

Arsa

77.000,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.35

39

Boyalıca

146

3

389,09

Arsa

77.900,00

3.591,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

14.40

   

     3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

İlçemiz  Boyalıca Mahallesinde bulunan Belediyeye ait aşevinde 03.10.2023 Salı günü saat 11.30’da başlayarak listedeki sıraya göre Encümen huzurunda yapılacaktır

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler 03 Ekim 2023 Salı  günü saat 10.00’a kadar, ihale evraklarını  Dursunbey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   Boyalıca Mahallesinde Kanuni ikametgâhı olması veya Boyalıca Mahallesi Nüfus Kütüğüne kayıtlı olması,

B)   Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C)   İmza sirküleri vermesi;

a)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

E)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

F)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G)  Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ)     İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

       5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

            Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b Dursunbey/BALIKESİR

        İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6-   İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-   İlgililere ilan olunur.