MENU
BAŞKAN

12℃

Dursunbey Belediyesi

Loading...

Cumartesi

az bulutlu

12 / 11℃

Pazar

parçalı az bulutlu

11 / 10℃

Pazartesi

açık

11 / 11℃

Salı

açık

15 / 15℃

Çarşamba

kapalı

16 / 16℃

HAVA DURUMU

13.04.2024 tahmini hava durumu

12℃

Boyalıca Mahallesinde Bulunan Taşınmazların Satış İhalesi İlanı
19 Ekim 2023 Perşembe

                                 

DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listede bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2-      TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

       TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALELERİ

 

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

1

Boyalıca

117

219

585,59

Arsa

117.200,00

3.516,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.30

2

Boyalıca

137

2

320,67

Arsa

64.200,00

3.516,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.35

3

Boyalıca

140

2

329,53

Arsa

66.000,00

3.516,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.40

4

Boyalıca

140

3

353,96

Arsa

70.800,00

3.516,00

150,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.45

 

     3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Dursunbey Belediyesi Encümen Toplantı Odasında 31.10.2023 Salı günü saat 11.30’da başlayarak listedeki sıraya göre Encümen huzurunda yapılacaktır

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler 31 Ekim 2023 Salı  günü saat 10.00’a kadar, ihale evraklarını  Dursunbey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   Boyalıca Mahallesinde Kanuni ikametgâhı olması veya Boyalıca Mahallesi Nüfus Kütüğüne kayıtlı olması,

B)   Türkiye’de Tebligat için yazılı adres göstermesi,

C)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

D)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

E)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F)   Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi,

G)  İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

       5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

            Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b Dursunbey/BALIKESİR

        İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6-   İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-   İlgililere ilan olunur.