MENU
BAŞKAN

İnşaat Ruhsatı

Loading...

Salı

açık

18 / 18℃

Çarşamba

açık

18 / 18℃

Perşembe

açık

17 / 17℃

Cuma

açık

18 / 18℃

HAVA DURUMU

tahmini hava durumu

Açıklama : İnşaat yapmak isteyen vatandaşlarımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İstenen Belgeler;- Ruhsat talep dilekçesi- Tapu sureti- Çap- İmar durumu- Plan kote - Yol kotu tutanağı - Kanal kotu tutanağı- Proje müellifi belgesi - Zemin etüt raporu- Yapı Denetimce onaylı Projeler (5 Takım)- Noter tasdikli Yapı denetim izin belgesi sureti- Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı - Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme - Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname- Belediyenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitini yatırdığına dair makbuz ( aslını ibraz etmek kaydı ile sureti )