MENU
BAŞKAN

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Loading...

Salı

açık

18 / 18℃

Çarşamba

açık

18 / 18℃

Perşembe

açık

17 / 17℃

Cuma

açık

18 / 18℃

HAVA DURUMU

tahmini hava durumu

Açıklama : Belediye sınırları içinde ticari faaliyet amacıyla açılacak her türlü ticari müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak mecburiyetindedir.

 

1- Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler;  - Sağlık Ocağından işyeri sağlık raporu - Ustalık belgesi fotokopisi - İşyeri kira kontratının veya taponunu fotokopisi - İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu - 2 adet vesikalık fotoğraf  - Fen işlerinden uygundur belgesi - Nüfus cüzdanı fotokopisi - Esnaf Derneğine üye olduğuna dair belge   2- ll.ve lll.sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler için istenecek belgeler; - Dilekçe - Başvuru Beyan formu - Nüfus Cüzdana fotokopisi - Şirketlerden sözleşme fotokopisi - İkametgah ilmühaberi  - Vergi Levhası fotokopisi - Kira kontratı veya tapu fotokopisi - İtfaiyeden yangın yeterlilik raporu - Belediye fen işlerinden uygunluk yazısı - Esnaf Derneğinde üye olduğunu dair belge - Ustalık belgesi fotokopisi - Komisyonca hazırlanacak çevre sağlığı değerlendirme raporu