MENU
BAŞKAN

Dursunbey Belediyesi

Loading...

Salı

açık

18 / 18℃

Çarşamba

açık

18 / 18℃

Perşembe

açık

17 / 17℃

Cuma

açık

18 / 18℃

HAVA DURUMU

tahmini hava durumu

Taşınmaz Satışı ve Kiralaması
22 Mayıs 2023 Pazartesi

İLÇEMİZ BOYALICA MAHALLESİNDEN 35 ADET TAŞINMAZ İLE GÖKÇEPINAR MAHALLESİNDEN  1 ADET TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILACAK OLUP, ÇAMKÖY MAHALLEMİZDEN İSE 1 ADET                  

     DURSUNBEY  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI                                                               

1-      İHALE USULÜ:

Aşağıdaki listede bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak, Açık Teklif Usulü ile 1-36 sıra nolu taşınmazların satış ihalesi, 37 sıra nolu taşınmazın kira ihalesi yapılacaktır.

2-      TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:

 

SATIŞ İHALELERİ:

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

İmar

Durumu Bilgileri

Saati

1

Boyalıca

117

218

569,31

Arsa

100.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.00

2

Boyalıca

117

219

585,59

Arsa

103.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.05

3

Boyalıca

117

220

598,14

Arsa

105.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.10

4

Boyalıca

117

221

556,04

Arsa

98.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.15

5

Boyalıca

117

222

543,03

Arsa

96.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.20

6

Boyalıca

133

1

406,92

Arsa

72.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.25

7

Boyalıca

134

1

482,86

Arsa

85.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.30

8

Boyalıca

136

3

449,35

Arsa

79.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.35

9

Boyalıca

136

4

574,61

Arsa

101.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.40

10

Boyalıca

137

2

320,67

Arsa

57.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.45

11

Boyalıca

137

3

370,17

Arsa

65.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.50

12

Boyalıca

137

4

392,40

Arsa

69.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

11.55

13

Boyalıca

138

2

420,07

Arsa

74.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.00

14

Boyalıca

138

3

434,65

Arsa

77.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.05

15

Boyalıca

138

4

410,96

Arsa

72.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.10

16

Boyalıca

139

2

426,39

Arsa

75.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.15

17

Boyalıca

139

3

398,09

Arsa

70.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.20

18

Boyalıca

139

4

287,84

Arsa

51.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.25

19

Boyalıca

139

5

336,43

Arsa

59.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.30

20

Boyalıca

139

6

322,29

Arsa

57.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.35

21

Boyalıca

140

2

329,53

Arsa

58.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.40

22

Boyalıca

140

3

353,96

Arsa

62.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.45

23

Boyalıca

140

4

406,66

Arsa

72.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.50

24

Boyalıca

140

5

429,48

Arsa

76.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

12.55

25

Boyalıca

141

2

385,75

Arsa

68.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.00

26

Boyalıca

141

3

440,38

Arsa

78.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.05

27

Boyalıca

141

4

410,20

Arsa

72.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.10

28

Boyalıca

142

2

414,08

Arsa

73.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.15

29

Boyalıca

142

3

446,44

Arsa

79.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.20

30

Boyalıca

143

2

420,95

Arsa

74.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.25

31

Boyalıca

143

3

502,01

Arsa

88.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.30

32

Boyalıca

144

2

561,70

Arsa

99.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.35

33

Boyalıca

144

3

437,12

Arsa

77.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.40

34

Boyalıca

144

4

506,36

Arsa

89.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.45

35

Boyalıca

144

5

427,16

Arsa

75.000,00

3.150,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı İçinde

13.50

36

Gökçepınar

116

21

2.380,60

Tarla

50.000,00

1.500,00

100,00

Yerleşik Alan Sınırı Dışında

14.10

 

    KİRALAMA İHALESİ:

 

37

Çamköy

132

4

87,00

Kahvehane

Aylık 250,00 TL(KDV Hariç)

 

270,00

100,00

Köy Yerleşik Alan İçi Kahvehane

14.00

 

 

      3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Boyalıca Mahallesindeki taşınmazlar için Boyalıca Mahallesinde bulunan Belediyeye ait aşevinde 30.05.2023 Salı günü saat 11.00’de başlayarak listedeki sıraya göre Encümen huzurunda yapılacaktır. Gökçepınar  ve Çamköy mahallesindeki taşınmazlar için Dursunbey Belediye Başkanlığı  Meclis Toplantı Salonunda 31.05.2023 Çarsamba günü saat. 14.00’te  başlayarak  listedeki sıraya göre Encümen huzurunda yapılacaktır. 

      4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

     Boyalıca Mahallesindeki taşınmazlar için (Sıra No:1 ile 35 arası) istekliler 29 Mayıs 2023 Pazartesi  günü saat 17.30’a kadar, Gökçepınar ve Çamköy Mahallesindeki taşınmazlar için (Sıra No:36 ve 37) istekliler 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü  saat 12.30’a kadar ihale evraklarını  Dursunbey Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim edeceklerdir.

İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   Kanuni ikametgâh olması;

B)   Türkiye’de Tebligat için yazılı adres göstermesi.

C)   İmza sirküleri vermesi;

a)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

b)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)   Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)

E)    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)

F)   İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin     Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de  şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk    konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

G)  Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;

H)  İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

İ)     İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.

 

 5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir. (266) 662 3662

    Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/B Dursunbey/BALIKESİR

    İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6-      İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-      İlgililere ilan olunur.